Política de privacitat

Informació referent a l’autorització de dades de registre a Petrocat Directe

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, RGPD), Societat Catalana de Petrolis, S.A. ha implementat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades de caràcter personal de què disposa.

A continuació posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que pot ser del seu interès.

1.- Responsable del Tractament

Identitat: Societat Catalana de Petrolis, S.A.

Direcció postal: Av. Can Sucarrats, 128, P.Ind. Cova Solera, 08191 – Rubí

Telèfon: 934005070

Correu electrònic: petrocat@petrocat.cat

2.- Finalitat del Tractament

A Societat Catalana de Petrolis, S.A. , tractem la informació i les dades que ens faciliten les persones interessades per tal que siguin usats a través de qualsevol mitjà i altres informacions d’interès sobre productes o serveis relacionats amb el transport, ajuda a l’automoció, assegurances, oci, viatges, llar, assessorament o telecomunicacions, tant de Petrocat, en l’àmbit de la seva activitat, com de terceres pertanyents a l’esmentat àmbit d’activitat. Aquesta finalitat es materialitza a través de procediments d’anàlisi, màrqueting directe i estudis estadístics.

A Societat Catalana de Petrolis, S.A. , no tractarem les seves dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les dades personals que reculli Societat Catalana de Petrolis, S.A. seran conservades fins a la fi de la relació amb vostè. Si decideix finalitzar la relació amb Societat Catalana de Petrolis, S.A. , les seves dades es mantindran degudament bloquejades amb l’única finalitat d’atendre les responsabilitats legals que estiguessin pendents. Les seves dades personals seran suprimides quan prescriguin tals responsabilitats.

Societat Catalana de Petrolis, S.A. no prendrà cap decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que pogués produir efectes sobre vostè.

3.- Legitimació del Tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i és també l’interès legítim de Societat Catalana de Petrolis, S.A.

En qualsevol moment podrà donar-se de baixa del servei o revocar els consentiments atorgats a Societat Catalana de Petrolis, S.A. per tractar les seves dades. Societat Catalana de Petrolis, S.A., estableix els següents sistemes mitjançant els quals si ho sol·licita, pot activar o excloure els serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta: enviant un correu a dretsrgpd@petrocat.cat.

4.- Destinataris de les dades objecte de tractament

Les dades facilitades es poden cedir a empreses del grup Grup Petrocat, compost per Societat Catalana de Petrolis, S.A. i Energy Express, S.L ..

Així mateix, en alguns supòsits, Societat Catalana de Petrolis, S.A. haurà de permetre, per a la correcta prestació del servei, l’accés a tercers de les dades personals del Candidat. Aquests tercers tindran la condició d’encarregats del tractament, de manera que no tractaran les dades personals per a fins propis o diferents als establerts en les aquí establerts (vid. Apartat 2.-). Societat Catalana de Petrolis, S.A. s’assegura que totes aquestes entitats compleixin amb la normativa de protecció de dades, que al seu torn els resulta directament aplicable als encarregats del tractament. Per això, aquests tercers seguiran en tot cas les instruccions indicades per Societat Catalana de Petrolis, S.A. i en cap cas revelarà aquestes dades a tercers. És possible que aquests Encarregats del tractament hagin, al seu torn, de subcontractar determinades tasques relacionades amb l’objecte dels contractes amb tercers, que també tenen la condició d’encarregats del tractament i, per tant, queden vinculats per les mateixes disposicions que les establertes per aquests.

En concret, les entitats subcontractades i que actuaran en qualitat d’encarregat del tractament són:

Balmes Aplicacions 92, S.L.
Servicomput, S.A.

És possible que Societat Catalana de Petrolis, S.A. dugui a terme transferències internacionals de dades, sempre complint amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa.

5.- Drets de les persones interessades

Vostè, en la seva condició d’interessat, pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, mitjançant enviament de correu electrònic a l’adreça: dretsrgpd@petrocat.cat.

Els drets que vostè pot exercitar consisteixen en els següents:

  • Dret d’accés: Dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a aquestes dades, amb les especificacions legalment previstes.
  • Dret de rectificació: Dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes que li concerneixin.
  • Dret de supressió: Dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixen, en els casos legalment previstos.
  • Dret a la limitació: Dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa.
   Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb vista a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important.
  • Dret a la portabilitat: Dret a rebre les dades personals que incumbeixin a l’interessat, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a qui se li hagin facilitat, en els casos legalment previstos.
  • Dret d’oposició: Dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que les dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic, l’exercici de poders públics, o la satisfacció d’interessos legítims del responsable, inclosa l’elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions.

En el cas que la sol·licitud d’exercici dels drets no reunís els requisits especificats, Societat Catalana de Petrolis, S.A. podrà requerir la seva esmena. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets de què disposa. Es concedirà l’exercici de drets sempre que no hi hagi una obligació legal o contractual que ho impedeixi.

Així mateix, en cas que vostè consideri que Societat Catalana de Petrolis, S.A. ha tractat les seves dades personals infringint la normativa, disposa del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control corresponent.

oscar

Segueix-nos!

Rep tota l'actualitat del gasoil

Choice Billing Address

×
dirección de mi casa Direccion 2 de mi casa
 • elnom elape
 • laemp
 • dirección de mi casa Direccion 2 de mi casa
 • Fígols 08080
 • BARCELONA, ES
Carrer de l\'Alerç 76 Urbanització Can Llenas
 • Javier Estañol Ullate
 • Carrer de l\'Alerç 76 Urbanització Can Llenas
 • Querol 43816
 • TARRAGONA, ES
Josep Lluís sert i López 6 casa Can Armengol 1°fase
 • Marta Carretero
 • Josep Lluís sert i López 6 casa Can Armengol 1°fase
 • Corbera de Llobregat 08757
 • BARCELONA, ES
08783,
 • Jose Ruiz Cuenca
 • Particular
 • 08783,
 • Masquefa 08783
 • BARCELONA, ES
Louis Pasteur, 12 Mas Mora
 • Thelma Castro Botías
 • Louis Pasteur, 12 Mas Mora
 • Tordera 08490
 • BARCELONA, ES
Louis Pasteur, 12 Mas Mora
 • Thelma Castro Botías
 • Louis Pasteur, 12 Mas Mora
 • Tordera 08490
 • BARCELONA, ES
Carrer Creu de l’Aregall 23 Can sunyer
 • Joan Catalan Martinez
 • Carrer Creu de l’Aregall 23 Can sunyer
 • Castellví de Rosanes 08769
 • BARCELONA, ES
C/Jaume Balmes n7
 • Judit Hernandez Pareja
 • C/Jaume Balmes n7
 • Sant Hipòlit de Voltregà 08512
 • BARCELONA, ES
C/ Alzina 42 Residencial park
 • Samantha Fernández Velasco
 • C/ Alzina 42 Residencial park
 • Maçanet de la Selva 17412
 • GIRONA, ES
C/ Ramón Llull parcela 217 Llac del Cigne
 • Carmen López Carrión
 • C/ Ramón Llull parcela 217 Llac del Cigne
 • Caldes de Malavella 17455
 • GIRONA, ES
Carrer de Llorer, 24 Urbanización Can Marti
 • Juan Antonio Reina Morales
 • Carrer de Llorer, 24 Urbanización Can Marti
 • Piera 08784
 • BARCELONA, ES
Carretera Stes Creus-ponton Nº 35 Can Llenas
 • Paul Ivanov
 • Carretera Stes Creus-ponton Nº 35 Can Llenas
 • Querol 43715
 • TARRAGONA, ES
C/ la selva ,10
 • David Burgues
 • C/ la selva ,10
 • Els Pallaresos 43151
 • TARRAGONA, ES
Carretera Comarcau 16 casa N Jardi Dera Vall
 • Javier Garmendia
 • Carretera Comarcau 16 casa N Jardi Dera Vall
 • Escunhau 25539
 • LLEIDA, ES
Calle palaudaries número 5 Can falguera
 • Judit Micó Massó
 • Calle palaudaries número 5 Can falguera
 • Palau-solità i Plegamans 08184
 • BARCELONA, ES
Espigol 11
 • David Lago Lopez
 • Espigol 11
 • Esparreguera 08292
 • BARCELONA, ES

Choice Billing Address

×
direccion de mi casa
 • Error1Prueba4Nombre Error1Prueba4Apellido
 • direccion de mi casa
 • Direccion 2 de mi casa
 • Mollet del Vallès 08100
 • BARCELONA, ES
Carrer de l\'Alerç 76
 • Javier Estañol Ullate
 • Carrer de l\'Alerç 76
 • Urbanització Can Llenas
 • Querol 43816
 • TARRAGONA, ES
Josep Lluís sert i López 6 casa
 • Marta Carretero
 • Josep Lluís sert i López 6 casa
 • Can Armengol 1°fase
 • Corbera de Llobregat 08757
 • BARCELONA, ES
08783,
 • Jose Ruiz Cuenca
 • 08783,
 • Masquefa 08783
 • BARCELONA, ES
Louis Pasteur, 12
 • Thelma Castro Botías
 • Louis Pasteur, 12
 • Mas Mora
 • Tordera 08490
 • BARCELONA, ES
Louis Pasteur, 12
 • Thelma Castro Botías
 • Louis Pasteur, 12
 • Mas Mora
 • Tordera 08490
 • BARCELONA, ES
Carrer Creu de l’Aregall 23
 • Joan Catalan Martinez
 • Carrer Creu de l’Aregall 23
 • Can sunyer
 • Castellví de Rosanes 08769
 • BARCELONA, ES
C/Jaume Balmes n7
 • Judit Hernandez Pareja
 • C/Jaume Balmes n7
 • Sant Hipòlit de Voltregà 08512
 • BARCELONA, ES
C/ Alzina 42
 • Samantha Fernández Velasco
 • C/ Alzina 42
 • Residencial park
 • Maçanet de la Selva 17412
 • GIRONA, ES
C/ Ramón Llull parcela 217
 • Carmen López Carrión
 • C/ Ramón Llull parcela 217
 • Llac del Cigne
 • Caldes de Malavella 17455
 • GIRONA, ES
Carrer de Llorer, 24
 • Juan Antonio Reina Morales
 • Carrer de Llorer, 24
 • Urbanización Can Marti
 • Piera 08784
 • BARCELONA, ES
Carretera Stes Creus-ponton Nº 35
 • Paul Ivanov
 • Carretera Stes Creus-ponton Nº 35
 • Can Llenas
 • Querol 43715
 • TARRAGONA, ES
C/ la selva ,10
 • David Burgues
 • C/ la selva ,10
 • Els Pallaresos 43151
 • TARRAGONA, ES
Carretera Comarcau 16 casa N
 • Javier Garmendia
 • Carretera Comarcau 16 casa N
 • Jardi Dera Vall
 • Escunhau 25539
 • LLEIDA, ES
Calle palaudaries número 5
 • Judit Micó Massó
 • Calle palaudaries número 5
 • Can falguera
 • Palau-solità i Plegamans 08184
 • BARCELONA, ES
Espigol 11
 • David Lago Lopez
 • Espigol 11
 • Esparreguera 08292
 • BARCELONA, ES